Bude hlasovať ako uzná za vhodné, hovorí o svojom potomkovi dlhoročný poslanec.