Tento príbeh je plný nečakaných zvratov.

Rektor UMB nevytvorí komisiu na preverenie totožných prác Danka a právnika Pisáka

Rektor UMB Vladimír Hiadlovský nevytvorí nezávislú komisiu, ktorá by preverila tituly Andreja Danka a Daniela Pisáka, ktorých rigorózne práce sú takmer totožné. Šéf parlamentu tú svoju odovzdal o rok skôr. Rektor tvrdí, že UMB je transparentná inštitúcia. "Zákon o vysokých školách z roku 2002 neumožňuje odobrať titul ani žiadnu formu revízie...

Univerzita Mateja Bela dnes opäť vo svojej knižnici sprístupnila rigoróznu prácu šéfa parlamentu Andreja Danka. Univerzitnú knižnicu UMB dnes popoludní

Daniel Pisák ju odovzdal o rok neskôr.

Prečítali sme si prácu Andreja Danka, zhoduje sa s inou. Na bystrickej škole uspel plagiát

Dankova práca z roku 2000 sa zhoduje s rigoróznou prácou Daniela Pisáka z roku 2001. Učitelia UMB žiadajú titul predsedu Národnej rady preveriť.

Od 14.00 je k nahliadnutiu v rámci knižničného poriadku na Univerzite Mateja Bela

UMB utajila ďalšiu 'rigorózku'. Má rovnaký názov ako tá Dankova - Pravda.sk UMB utajila ďalšiu 'rigorózku'. Má rovnaký názov ako tá Dankova

Prácu mali utajiť len desať dní od prevalenia sa podozrení v súvislosti s prácou Andreja Danka.