Finreport.sk - Online magazín z prostredia financií, bánk i poisťovní

Rektor sa odvolal na zákon, ktorý neumožňuje odobrať titul a ani žiadnu formu revízie rigorózneho konania.

BANSKÁ BYSTRICA - Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) Vladimír Hiadlovský verí, že nebude pokračovať ďalšie očierňovanie univerzity v očiach verejnosti, keďže do dnešného dňa bol postup univerzity v súlade s platnou legislatívou.

Rektor UMB nevytvorí komisiu na preverenie totožných prác Danka a právnika Pisáka

Rektor UMB Vladimír Hiadlovský nevytvorí nezávislú komisiu, ktorá by preverila tituly Andreja Danka a Daniela Pisáka, ktorých rigorózne práce sú takmer totožné. Šéf parlamentu tú svoju odovzdal o rok skôr. Rektor tvrdí, že UMB je transparentná inštitúcia. "Zákon o vysokých školách z roku 2002 neumožňuje odobrať titul ani žiadnu formu revízie...

Univerzita Mateja Bela dnes opäť vo svojej knižnici sprístupnila rigoróznu prácu šéfa parlamentu Andreja Danka. Univerzitnú knižnicu UMB dnes popoludní

Od 14.00 je k nahliadnutiu v rámci knižničného poriadku na Univerzite Mateja Bela

UMB utajila ďalšiu 'rigorózku'. Má rovnaký názov ako tá Dankova - Pravda.sk UMB utajila ďalšiu 'rigorózku'. Má rovnaký názov ako tá Dankova

Prácu mali utajiť len desať dní od prevalenia sa podozrení v súvislosti s prácou Andreja Danka.

Shooty: Práca ako nová